Územně_analytické_podklady

Výkres č. 2 - Hodnoty území

Výkres hodnot území zobrazuje kulturní, historické, architektonické, urbanistické, přírodní a krajinářské hodnoty.

Legenda výkresu č. 2 - Hodnoty území

Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu JPEG.
mapový list č. 1 mapový list č. 2 mapový list č. 3 mapový list č. 4 mapový list č. 5 mapový list č. 6 mapový list č. 7 mapový list č. 8 mapový list č. 9 mapový list č. 10 mapový list č. 11 mapový list č. 12 mapový list č. 13 mapový list č. 14 mapový list č. 15 mapový list č. 16 mapový list č. 17 mapový list č. 18 Frýdlant nad Ostravicí
© 2020 Jaroslav Kotík · http://www.kotik.eu ·