Územně_analytické_podklady

Územně analytické podklady obcí ORP – Frýdlant nad Ostravicí

B. GRAFICKÁ ČÁST

Výkres č. 4 - Problémový výkres

Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci jsou vyznačeny v problémovém výkresu.

Výkres v pozadí zobrazuje vybrané limity využití území a hodnoty území. Tyto jevy mohou způsobovat v území problémy jak samy o sobě, tak v interakci s jinými jevy. Hodnoty a limity jsou překryty v popředí vybranými návrhy záměrů na změny v území. Vybrané problémy jsou označeny barevnými symboly, označenými popisem.

Legenda výkresu č. 4 - Problémový výkres – Díl A, Vybrané limity a hodnoty území

Legenda výkresu č. 4 - Problémový výkres – Díl B, Vybrané záměry a problémy

Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu JPEG.
mapový list č. 1 mapový list č. 2 mapový list č. 3 mapový list č. 4 mapový list č. 5 mapový list č. 6 mapový list č. 7 mapový list č. 8 mapový list č. 9 mapový list č. 10 mapový list č. 11 mapový list č. 12 mapový list č. 13 mapový list č. 14 mapový list č. 15 mapový list č. 16 mapový list č. 17 mapový list č. 18 Frýdlant nad Ostravicí
© 2016 Jaroslav Kotík · http://www.kotik.eu ·