Územně_analytické_podklady

Výkres č. 3 - Záměry na provedení změn v území

Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje záměry z nadřazené dokumentace a také vybrané záměry z územních plánů jednotlivých obcí – převážně návrhové a výhledové funkční plochy.

Legenda výkresu č. 3 - Záměry na provedení změn v území

Po kliknutí na požadovaný výřez se zobrazí mapa ve formátu JPEG.
mapový list č. 1 mapový list č. 2 mapový list č. 3 mapový list č. 4 mapový list č. 5 mapový list č. 6 mapový list č. 7 mapový list č. 8 mapový list č. 9 mapový list č. 10 mapový list č. 11 mapový list č. 12 mapový list č. 13 mapový list č. 14 mapový list č. 15 mapový list č. 16 mapový list č. 17 mapový list č. 18 Frýdlant nad Ostravicí
© 2020 Jaroslav Kotík · http://www.kotik.eu ·