Zastupitelstvo obce Janovice na 18. veřejném zasedání dne 18. 12. 2010 rozhodlo usnesením č. 18/188 o pořízení Územního plánu Janovice. Zadání Územního plánu Janovice bylo schváleno na 7. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Janovice dne 16. 12. 2011. Územní plán Janovice byl vydán Zastupitelstvem obce Janovice formou opatření obecné povahy dne 13. 12. 2013 usnesením č. 15/127 a nabyl účinnosti dne 31. 12. 2013.

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Janovice

Území řešené Územním plánem Janovice je vymezeno administrativní hranicí obce Janovice a je v době svého vydání tvořeno katastrálním územím Janovice u Frýdku-Místku (identifikační číslo 657107). Plošná výměra území obce je 13,16 km2.

Územní plán je uložen na Obecním úřadu Janovice a Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí.

Elektronická podoba územního plánu je ZDE

!!! Upozornění !!!

Územní plán Janovice je živý dokument, ve kterém jsou průběžně prováděny změny. Obsah prezentace územního plánu je proto nutné považovat pouze za INFORMATIVNÍ.

Hodláte-li kupovat nemovitosti, realizovat stavby či jiná opatření na území obce Janovice, doporučujeme Vám, konzultovat tento záměr předem na Obecním úřadu Janovice a Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí.Územní plán Janovice nahrazuje původní Územní plán obce Janovice z r. 1998 (vč. Změn č. 1, 2, 3 a 4), platnost původního územního plánu skončila 30.12.2013.
Původní Územní plán obce Janovice je uložen na Obecním úřadu Janovice a Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí.Počet návštěv: 7856Projekt CZ.1.06/5.3.00/17.08488 Návrh územního plánu Janovice je spolufinancován
z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
Doba realizace: 16.12.2011 – 30.6.2013 Celkové způsobilé výdaje projektu: 557 000,00 Kč,
Spolufinancování z EU: 473 450,00 Kč Spolufinancování ze státního rozpočtu ČR: 83 550,00 Kč