Geografické informační systémy (GIS)

Územní analýzy rozvojových záměrů měst, obcí a privátních investorů
  • určení okruhu relevantních limitů využití území a hodnot území
  • návrh kritérií pro hodnocení váhy jednotlivých limitů a hodnot
  • zpracování analýzy, doporučení podmínek realizace záměru
  • prezentace analýzy formou textových, tabulkových a grafických výstupů
Zpracování rozsáhlých datových skladů, vč. konverze z různých datových formátů a verifikace správnosti dat

Tvorba komplexních tématických mapových kompozic