Územní plánování

Územní plány

  • doplňující průzkumy a rozbory pro zadání územního plánu, technická pomoc při zpracování zadání územního plánu
  • návrh územního plánu
  • vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
  • digitální zpracování územního plánu s využitím GIS / CAD technologií
  • prezentace územního plánu na internetu

Územně analytické podklady (ÚAP)

  • pořízení údajů o území, vč. vlastních průzkumů
  • podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
  • rozbor udržitelného rozvoje území, SWOT analýza
  • prezentace ÚAP na internetu
Komplexní hodnocení územních možností udržitelného rozvoje obcí

Poradenská činnost pro města a obce při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace a podkladů (ÚPD a ÚPP).